De Vereniging

Wij worden gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds!!

 

De Vereniging

Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren bestond in 2014 100 jaar. Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren staat bekend als een gezellige vereniging, met leden van alle leeftijden. Onze muziekvereniging bestaat niet alleen uit een fanfareorkest, maar ook uit een opstaporkest, en een opleidingsorkest.

De Dirigent

Onze huidige dirigent is Christian Ansink.

De Fanfare

Het fanfareorkest van muziekvereniging “Wilhelmina” bestaat uit circa 35 enthousiaste leden die samen gezellig en actief willen musiceren.

De muziekstukken variëren van popsongs en filmmuziek tot circusnummers en marsen. Deze afwisseling betekent dat het altijd blijft boeien om muziek te maken.

Om in de fanfare te mogen musiceren wordt het HaFaBra A-examen vereist. De leerlingen worden hiervoor opgeleid door docent die een opleiding heeft genoten aan het conservatorium. Een fanfare bestaat uit: Bugels, Trompetten, Trombones, Bassen, Hoorns, Saxen (sopraan-, alt-, tenor- en baritonsax) en drums (percussion).

De fanfare repeteert iedere woensdagavond in het Dorpshuis van Spankeren van 19.30 uur tot 21.45 uur. Na afloop van de repetitie kan er gezamenlijk gezellig nog iets gedronken worden aan de bar.

 Het Opstaporkest

Het Opstaporkest Wilhelmina vindt het belangrijk om ook de beginnende leerlingen het samenspel snel bij te brengen. Doel van het Opstaporkest is om de stap van leerling naar opleidingsorkest zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast stimuleert het de leerling-muzikanten in het samen musiceren. Plezier in het gezamenlijk musiceren staat bij Wilhelmina immers voorop!

Het Opleidingsorkest

Het opleidingsorkest van muziekvereniging “Wilhelmina” is in mei 1999 van start gegaan. In het opleidingsorkest leren de leerlingen voornamelijk het samenspelen met andere muzikanten. Dit is een goede voorbereiding voor de overstap naar het fanfareorkest. Het geheel staat tevens onder leiding van Christian Ansink

Docent koper, Waldhoorn en saxofoon

Edgar Lutke verzorgt de muzieklessen bij Wilhelmina. Edgar is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten, Faculteit Muziek te Utrecht op het hoofdvak trompet en de bijvakken: piano, zang, directie klein ensemble en lichte muziek. Daarnaast speelt hij ook op hoog niveau saxofoon. Naast het doceren heeft Edgar een succesvolle carrière opgebouwd als trompettist en zanger bij Partyband ‘Bolero’ en is hij regelmatig gastzanger bij bigbands.

Inhoud van de AMV lessen

AMV staat voor Algemene Muzikale Vorming en is bedoeld om jonge kinderen vanaf 6 jaar,
de basis voor het muziek maken bij te brengen. Om een instrument te leren bespelen is het niet noodzakelijk dat er eerst AMV lessen gevolgd worden, maar het leren bespelen van een instrument gaat wel veel makkelijker als er eerst AMV lessen gevolgd zijn. Bij voldoende aanmeldingen worden de AMV lessen in kleine groepjes van 3 tot maximaal 6 leerlingen gegeven. Bij minder aanmeldingen is het mogelijk om individuele lessen van 20 minuten te volgen. In de AMV lessen wordt de basis gelegd voor de muzikale vorming. Aan bod komen, het herkennen van melodische lijnen, het ontwikkelen van het ritme gevoel, het leren noten lezen en natuurlijk het zelf leren spelen van liedjes. Voor dit laatste wordt gebruik gemaakt van de blokfluit. Aan het eind van deze lessen krijgt de leerling de mogelijkheid enkele proeflessen te volgen in het instrument van zijn of haar keuze.
Hierna kan de leerling doorstromen naar een koperblaas instrument (bijv. trompet, trombone) of naar de saxofoon of slagwerk. Om de AMV lessen te kunnen volgen heeft de leerling een aura sopraan blokfluit (enkele boring) en de boeken van Tom Stone nodig. Het lesmateriaal wordt door de leerling zelf
aangeschaft.

Bij Wilhelmina kan een leerling kiezen voor de verschillende saxofoons en voor de
koperblaas instrumenten zoals de trompet, bugel, bariton, trombone. Daarnaast kan een
leerling zich te verdiepen in de uitgebreide wereld van het percussie en het slagwerk.
Voor al deze verschillende instrumenten zijn er gekwalificeerde docenten aanwezig die de
leerling professioneel kunnen begeleiden het instrument van hun keuze te leren bespelen.
Onze muziekopleidingen worden gegeven volgens het HaFaBra raamleerplan. Dit houdt
in dat onze leerlingen, naast goede blazers en slagwerkers ook opgeleid worden voor
de Kunstfactor examens. Deze examens zijn landelijk erkend en lopen op van A tot D
niveau. Na het D examen kan een leerling toelating doen voor een (voor)opleiding van het
conservatorium. Alle examens bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel.